Voordelen voor de ketenpartijen om van het ketenmodel van FloraMore gebruik te maken:

Voor de kweker:

  • Kweker komt in een betere verkooppositie.
  • Kweker zou meer producten kunnen verkopen.
  • Kweker bouwt relatie op met retailer (zonder er direct mee te hoeven praten).
  • Toegang tot aanwezige kennis binnen FloraMore.
  • Kosten gaan voornamelijk gemaakt worden na dat de order reeds uitgeleverd is en de opbrengsten van de geleverde order al op hun rekening staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno van der Knaap, klik hier.