Voordelen voor de ketenpartijen om van het ketenmodel van FloraMore gebruik te maken:

Voor de retailer:

  • Retailer krijgt de mogelijkheid geboden om verkoop te verbeteren en derving te verminderen waardoor de marges voor de retailer zullen verbeteren.
  • Retailer blijft volledig “de baas in eigen huis”, blijft dus ten aller tijde volledig vrij om eigen keuzes te maken mbt producten, kwekers en leveranciers.
  • Tijdsbesparing door de kennis van diverse sector gerelateerde partijen te bundelen en door 1 onafhankelijk kanaal te ontsluiten.
  • Het kost de retailer niets!!!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno van der Knaap, klik hier.